Rady a nápady.

 

Prevádzať prieskum iba pred kúpou.

Urobte si prehľad, čítajte mnoho recenzií pred kúpou auta, no žiadne po nej. Nájsť recenziu nie je problém, a však nájsť dobrú je obtiažnejšie. Sú ich tisícky, no nájsť také, ktorým sa dá úplne veriť, nie je ľahké. Každá značka pozýva moderátorov televíznych staníc na testovanie a predvádzanie nových modelov. Často je to pozvánka na exkluzívne miesto s all inclusive vrátane letenky, čo má určite na recenziu vplyv. Je to jednoducho investícia každej značky a nikto nebude príliš kritický, ak sa na podobnej akcii ešte chce zúčastniť. Kritický moment recenzie pre potenciálneho kupujúceho je zvyčajne bezvýznamný.

 

Servis a jeho dôležitosť.

Servis nového auta je zmluvnou povinnosťou medzi vami a výrobcom/predávajúcim auta. Ak porušíte túto zmluvu tým, že nedáte auto na servis podľa stanovených podmienok, strácate nárok na záruku. Ak najazdíte povedzme len pár tisíc kilometrov počas stanovených zvyčajne 12-15 mesiacov, výmena oleja je následne dôležitejšia, keďže množstvo vody, ktoré sa dostane do oleja, je výrazné. Prvá výmena oleja a servis ako taký je oveľa skôr, z dôvodu sadania nových častí motora a následné vyplavenie nečistôt, ktoré je potrebné odstrániť. Na záruku môžu mať vplyv aj neodsúhlasené a nepovolené modifikácie.


Nové auto môžete kúpiť u jedného, a servisovať u iného, autorizovaného predajcu tej istej značky kdekoľvek na Slovensku. Každý predajca uvíta, že môže servisovať Vaše auto, aj kedˇ bolo zakúpene inde.

V prípade, že sa majiteľ vozidla rozhodne navštíviť iný servis než autorizovaný servis, môže dôjsť v prípade záručného plnenia k určitým obmedzeniam, či dokonca k strate záruky poskytovanej výrobcom vozidla. Treba si uvedomiť, že v prípade záručného plnenia je okrem predmetu reklamácie posudzovaná aj starostlivosť o dané vozidlo, vrátane vykonávania údržby vozidla (servisných prehliadok) v rozsahu a intervaloch určených výrobcom vozidla. Teda je posudzované, či príčinou predmetu reklamácie je neoprávnený opravárenský zásah do vozidla, respektíve neodborná starostlivosť o vozidlo. Taktiež, každý jeden autorizovaný servis pracuje podľa najnovších smerníc a pokynov výrobcu, čím je zaistené, že všetky servisné práce a opravy budú vykonané včas a podľa pokynov výrobcu vozidla.

Samozrejme, rozhodnutie komu zveriť na odbornú starostlivosť svoje vozidlo je plne v kompetencii majiteľa vozidla. Návštevou iného servisu než autorizovaného servisu nedochádza automaticky ku strate záruky (podmienkou je splnenie servisných intervalov a používanie originálnych náhradných dielov), ale na Slovensku je to žiaľ pravdepodobné, a osobne ju počas trvania záruky nedoporučujeme. Vaše vozidlo môžete servisovať u hociktorého autorizovaného partnera, bez ohľadu na to, kde ste ho zakúpili.

 

Pôjde auto na prémiovom palive lepšie, ekonomickejšie, hladšie, čistejšie­? Odpoveď znie: „Nie.“

Používanie prémiového paliva je nutné len v tom prípade, ak výrobca automobilu odporúča používať palivo s vyšším oktánovým číslom. V opačnom prípade je jeho používanie zbytočné. Je síce pravda, že palivo s vyšším oktánovým číslom (a akékoľvek iné prémiové palivo) má trochu vyššiu koncentráciu energie, ale tá pre automobil neprináša lepší výkon.

     Snímač detonácie motora pri vyššom oktánovom čísle môže v niektorých situáciách zapríčiniť skoršie zapaľovanie (predstih zážihu). V dôsledku toho môže automobil získať trochu vyšší výkon, ale ten vodič nepocíti. Operatívne časti motora, ktoré majú hlavný vplyv na spotrebu zostávajú nezmenené.

     Na základe zrealizovaného testu sa zistil 18% - ný rozdiel medzi cenou regulárnej 95 – ky a cenou takzvaného prémiového paliva. Ušetrené palivo predstavovalo 6,6%, čo vlastne predstavuje čistú stratu 11,4 % na cene pre zákazníka a súčasne vyšší zisk pre benzínovú pumpu o 11,4%. Práve táto skutočnosť je dôvodom, prečo prémiové palivo ponúkajú zákazníkom všetci zamestnanci benzínovej pumpy. Častokrát je v ponuke aj akcia, že v prípade natankovania prémiového paliva môže zákazník získať tri kusy určitého druhu (predraženého) tovaru za cenu dvoch (napríklad tri tyčinky za cenu dvoch), a súťaže, podporujúce predaj prémium paliva.

Benzín sám o sebe je veľmi silný detergent a teda o extra čistiacich účinkoch prémiového paliva nemôže byť reč (stači sa pozrieť do hrdla vašej 30-ročnej kosačky). Počet pridaných aditív sa môže vyšplhať až na číslo 27, no ich počet a mix si už spravidla určuje predajná sieť sama. Vaším autom pokojne jazdiťe na výrobcom predpísanom palive celý jeho život.